Wedding photo book Joseph & Yuliia

Nie ważne, w jakim języku zostało złożone oświadczyny, ani językiem, w którym odpowiedziano. Ważne jest tylko to, że Wasze serca mówią językiem miłości! Nie ma znaczenia, że Wasze myśli pochodzą z różnych języków. Ważne jest to, że dotyczą tego samego!